ఇంతవరకు ఇక్కడ చెప్పిన కథలు : 5386

వయసు కథలు Telugu Sex PDF Script

Telugu Sex Stories Telugu Sex Stories  వయసు కథలు Telugu Sex PDF Script వయసు కథలు Telugu Sex PDF Script వయసు కథలు Telugu Sex PDF Script వయసు కథలు Telugu Sex PDF Script వయసు కథలు Telugu Sex PDF Scriptవయసు కథలు Telugu Sex PDF Script వయసు కథలు Telugu Sex PDF Script వయసు కథలు Telugu Sex PDF Script వయసు కథలు Telugu Sex PDF Script వయసు కథలు Telugu…


వాళ్ళని నిద్రపోనీయ్ రా..కంగారెందుకూ!

Telugu Sex Stories Telugu Sex Stories తన చేతిని ఆమె తొడల సందులో దూర్చి, ఆమె పువ్వును నలుపుతూ, “ఈ జ్యూస్ తాగుతాను.” అన్నాడు. “ఉమ్..ఆ జ్యూస్ ని ఇవ్వడం ఇప్పుడు కుదరదులే..తరవాత రా, ఇస్తాను.” అంది. వాడు ఆమె పువ్వును ఇంకా గట్టిగా నలిపేస్తూ, “ప్లీజ్ పిన్నీ..ప్లీజ్..ఒక్కసారి..” అంటూ ఉంటే, బయటనుండి వాడి నాన్న, “అదేంటే! వాడు అంతలా బతిమాలుతుంటే ఇప్పుడు కాదూ అంటావేంటీ? ఇవ్వూ..” అన్నాడు.అతను అలా అంటుంటే ఆమె చిన్నగా తల…


హైవే పక్కన కన్నెపిల్లను దారి

Telugu Sex Stories Telugu Sex Stories తన పేరు వర్ధిని. కుమారి, ఇంకొంత మంది ఫ్రెండ్స్ కలిసి వైజాగ్ లో తన కలీగ్ మారేజ్ కి వెళ్ళారు. అక్కడ మారేజ్ బాగానే జరిగింది. తన కలీగ్ హైదరాబాద్ లో మాతో కలిసి పనిచేస్తాడు. అతని ఊరు వైజాగ్ దగ్గర ఒక పల్లె. పెళ్లి తరువాత అతను, పెళ్లి కూతురు, . Read the rest Powered by Telugu Sex Stories


వొంటి నంతా రుద్దుతూ పిసుకుతూ

Telugu Sex Stories Telugu Sex stories అందమయిన ఆ సాయంత్రం అంతలోకే కాళ రాత్రి అవుతుంది అనుకో లేదు లత. ఆమెని విపరీతంగా ప్రేమిస్తున్నాను అని వెంట పడి తిరిగిన ప్రసాద్ లారీ కింద పడి చని పొయ్యాడు అనే వార్త ఆ వీధిలో వాళ్లకి తెలిసిన తరువాతే తనకు తెలిసింది. అప్పటికే ఆఫీస్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన భర్తకి కాఫీ కలుపుతూ ఆ విషయం గురించే ఆలో చిస్తూ ఉంది పొయ్యింది. ‘ఏమేవ్.! కాఫీ…


వాళ్ళని నిద్రపోనీయ్ రా..కంగారెందుకూ!

Telugu Sex Stories Telugu Sex Stories తన చేతిని ఆమె తొడల సందులో దూర్చి, ఆమె పువ్వును నలుపుతూ, “ఈ జ్యూస్ తాగుతాను.” అన్నాడు. “ఉమ్..ఆ జ్యూస్ ని ఇవ్వడం ఇప్పుడు కుదరదులే..తరవాత రా, ఇస్తాను.” అంది. వాడు ఆమె పువ్వును ఇంకా గట్టిగా నలిపేస్తూ, “ప్లీజ్ పిన్నీ..ప్లీజ్..ఒక్కసారి..” అంటూ ఉంటే, బయటనుండి వాడి నాన్న, “అదేంటే! వాడు అంతలా బతిమాలుతుంటే ఇప్పుడు కాదూ అంటావేంటీ? ఇవ్వూ..” అన్నాడు.అతను అలా అంటుంటే ఆమె చిన్నగా తల…